Privacy en Cookie Statement

Dit is de privacy en cookie statement van Advance Tax Compliance B.V., inzake de website www.advancetaxcompliance.com. Deze privacy en cookie statement heeft betrekking op de gegevensverwerking door Advance Tax Compliance B.V. door middel van onze website, alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Wij respecteren de privacy van alle cliënten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy en cookie statement is uitsluitend van toepassing op de website van Advance Tax Compliance B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Advance Tax Compliance B.V. niet verantwoordelijk kan zijn voor het privacy en cookie beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar kunnen zijn. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd raden wij u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere websites te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Advance Tax Compliance B.V. respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als gegevenscontroller in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EAVG).
Persoonlijke gegevens kunnen het volgende omvatten:

  • contactgegevens van de klant: volledige naam, e-mailadres en postadres en telefoonnummer;
  • sollicitatie met persoonlijke gegevens: zie hierboven,en alle andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie zijn vermeld;
  • andere persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken.

De doeleinden of redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens kunnen de volgende zijn: om onze belastingdiensten te leveren, voor marketing, voor het verwerken van uw sollicitatie, voor naleving van wettelijke verplichtingen en uw toestemming. De opslag van uw persoonlijke gegevens door Advance Tax Compliance B.V. zal niet langer zijn dan noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden. Advance Tax Compliance B.V. mag uw persoonlijke gegevens alleen delen met of overdragen aan derden om de hierboven genoemde redenen en doeleinden. Advance Tax Compliance B.V. is niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door derden. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de EAVG. In aanvulling op dit privacybeleid zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Advance Tax Compliance B.V. heeft passende maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens omvatten het volgende: om informatie over uw persoonlijke gegevens te bekijken en te verkrijgen, om uw persoonlijke gegevens zoals verwerkt door ons te corrigeren en te wissen, om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens of deze te beperken, gegevensoverdracht, om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, om uw toestemming in te trekken en het recht om te weten hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Advance Tax Compliance B.V., vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden per e-mail naar ons verzonden en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Advance Tax Compliance B.V. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons op nemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per e-mail, dan kunt u zich te allen tijde afmelden.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies.

Wij zijn permanent op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies.

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, smartphone of ander apparaat worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Bij zogeheten tracking cookies wordt deze informatie ook opgeslagen op de server van de aanbieder van de website of op de server waar Advance Tax Compliance B.V. gebruik van maakt. Met behulp van cookies kan een bezoeker bijvoorbeeld automatisch inloggen op een website, maar kan Advance Tax Compliance B.V. ook haar diensten verbeteren aan de hand van het gewenste gebruik door de bezoeker. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en kunt u zelf op ieder moment via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. U kunt uw browser (via uw browserinstellingen) ook zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Advance Tax Compliance B.V. gaat zorgvuldig om met de door haar verkregen gegevens en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Advance Tax Compliance B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken zoals aanbieders van social media waaronder Kampyle, YouTube, Twitter, Linkedin, Facebook, en dergelijke. Wij gebruiken naast de reguliere functionele cookies Google Analytics om webstatistieken te meten. Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat deze door ons zijn geanonimiseerd.

Google Analytics
Met het hulpmiddel Google Analytics wordt geaggregeerde, statistische informatie over het gebruik van onze website verzameld. Denk bijvoorbeeld aan welke pagina’s het meest bezocht worden, of hoe vaak er op een bepaalde link geklikt wordt. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Wijzigingen
Advance Tax Compliance B.V. en de houder van deze website behouden zich het recht voor om dit privacy en cookie statement te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Dit privacy en cookie Statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.