Disclaimer

Welkom op de website van Advance Tax Compliance B.V., opgericht te Rotterdam. Door uw bezoek aan onze website dan wel het gebruik van de onderliggende informatie aangeboden op onze website erkent u de geldigheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie weergegeven op deze website heeft enkel de intentie om algemene informatie te verstrekken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. Advance Tax Compliance B.V. en de beheerder van deze website hebben zorggedragen tijdens de ontwikkeling en het onderhoud van deze website dat alle bronnen als vertrouwelijk worden behandeld. Desalniettemin, zij kunnen noch de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie als de feilloze werking van de website garanderen. Advance Tax Compliance B.V. en de beheerder van de website kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade geleden door gebruik van de website, door gebruik van de informatie op de website of door welke vorm van onvolledigheid dan ook.

Indien u problemen ervaart met onze website, verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen. Wij zullen onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.

Waar deze website verwijst naar andere websites van derde partijen, zal Advance Tax Compliance B.V. niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor eventuele schade geleden door gebruik van deze websites.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten inclusief al het intelectueel eigendom van alle informatie en afbeeldingen op de onderliggende website bij Advance Tax Compliance B.V. of haar licentiehouders. De informatie op deze website mag niet op enigerlei wijze worden gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van Advance Tax Compliance B.V.

Indien u hier toch gebruik van zou willen maken verzoeken wij u om uw aanvraag te sturen per e-mail.